Het Etty Hillesum is een jaar lang bezig geweest om geld in te zamelen voor lesmaterialen voor twee scholen in Oeganda. Daarvoor hebben achttien scholen diverse acties gevoerd.

Na de zwemmarathon werd bekend gemaakt dat er ruim 3200 euro op is gehaald.