Het waterschap verwacht dat de watervraag ook in de komende week verder toeneemt. WDODelta voert extra water aan om aan deze vraag te kunnen voldoen. De afgelopen periode (24 juni- 2 juli) is er in het werkgebied van WDODelta vrijwel geen neerslag gevallen. Het landelijk gemiddelde neerslagtekort bedraagt momenteel 119 mm. Dit is aanmerkelijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar (160 mm). Het huidige neerslagtekort is ongeveer 25 mm hoger dan in een gemiddeld jaar. Binnen het werkgebied zijn lokale verschillen zichtbaar. In het noordoosten van Drenthe is het tekort hoger dan in het zuidwesten rondom Deventer. 

Door de lange periode van warm weer stijgt de watertemperatuur in sloten en vijvers, met als gevolg minder zuurstof in het water en een verhoogde kans op blauwalgen. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken. Het waterschap raadt aan contact met dit water te vermijden. Ook voor huisdieren (zwemmende honden) kan blauwalg gevaarlijk zijn. 

De komende week (2-7 juli) zijn er perioden met zon bij temperaturen rond of iets beneden normaal. Het is naar verwachting overwegend droog. De week daarna (9-17 juli) is er in het begin van de week kans op enige neerslag. Daarna neemt de kans op middagtemperaturen boven normaal toe.