Theo van der Vegt heeft in de afgelopen 10 jaar leiding gegeven aan de ontwikkeling van het Meester Geertshuis. Dit veranderde van een kerkelijk inloopcentrum naar een multifunctioneel centrum voor de zwakkeren in onze samenleving.

Van der Vegt heeft deze ontwikkelingen met niet aflatende inzet mede vorm gegeven. Hij heeft een nauwe samenwerking opgebouwd met de gemeente Deventer en tal van maatschappelijke organisaties. Daarnaast zette van der Vegt zich in voor de Stichting Ludgerus: in de ledenraad, in de Stichting Vrienden van Ludgerus en gedurende 5 jaren als voorzitter van de Raad van Toezicht.