Dit is noodzakelijk omdat achterstallig onderhoud niet mag leiden tot wateroverlast of beperkingen voor de aanvoer van water. Het gaat om 8.000 sloten met een totale lengte van 2.460 km in het gebied dat zich uitstrekt van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen. Zo’n 60 waterschappers gaan met de iPad het veld in om de sloten en duikers te beoordelen 

Alle kanalen, weteringen en sloten (watergangen) zijn ingedeeld in de categorieën grotere watergangen, kleinere watergangen (schouwsloten) en overig water waar geen schouwplicht op rust. De grotere watergangen onderhoudt het waterschap zelf en de eigenaren en pachters zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de schouwsloten.  

Dit onderhoud bestaat uit: 

–    het talud en de bodem van de schouwsloten maaien; 

–    de bodem uitdiepen tot de onderzijde van de eventuele aanwezige duikers; 

–    de duikers (buizen onder wegen en afscheidingen) in de schouwsloten goed schoonmaken, waardoor het water vrij kan doorstromen. 

Eigenaren en pachters die de sloten en duikers niet of onvoldoende hebben schoongemaakt, krijgen hierover een brief. In december volgt de ‘herschouw’. Wanneer de zaak dan nog niet op orde is, kan het waterschap het onderhoud zelf uitvoeren of uitbesteden aan een loonwerker. De kosten hiervan zijn dan voor rekening van de eigenaar of pachter. 

Informatie 

Meer informatie over het schoonmaken van watergangen en het schouwen hiervan is te vinden op www.wdodelta.nl/najaarsschouw