Het ziekenhuis wil dat er ook de komende jaren ruimte blijft om de zorg te verbeteren en te vernieuwen. Daarvoor mikt het ziekenhuis op een structureel resultaat van circa een procent van de omzet. “Dat zal een inspanning vragen”, voorspelt de bestuursvoorzitter Gita Gallé. “Verwacht wordt namelijk dat de zorgvraag toeneemt, terwijl de groeiruimte beperkt is. Dat heeft onder meer te maken met het Hoofdlijnenakkoord dat sector en kabinet hebben gesloten om de zorguitgaven in Nederland te beteugelen. Dat is weer verdisconteerd in de afspraken die verzekeraars met ons maken.”

 

Samenwerking

Het ziekenhuis koerst daarom nadrukkelijk op verder verbeteren van de zorg, op kostenbeheersing én uitbouw van samenwerkingen. Met zijn twee grootste verzekeraars voor het Deventer Ziekenhuis (Salland verzekeringen en Zilveren Kruis) zijn eind 2018 meerjarige contracten afgesloten.

Dat deze samenwerking zijn vruchten afwerpt, laat het nieuwe Regionaal Transferpunt zien, zo wordt in het jaarverslag met cijfers toegelicht. Dit zorgnetwerk van onder meer huisartsen, Deventer Ziekenhuis en verzorgingshuizen coördineert alle patiëntverplaatsingen in de regio (bijvoorbeeld voor nazorg na een ziekenhuisopname). Hierdoor wordt er niet onnodig gebruik gemaakt van ‘dure’ ziekenhuisbedden of blijven mensen onnodig lang op de Spoedeisende hulp, omdat er geen vervolgzorg wordt gevonden. Huisartsen vinden bovendien sneller de juiste zorg voor hun patiënten.

 

Highlights 

Naast de jaarcijfers en het jaardocument heeft het ziekenhuis een overzicht gepubliceerd van nieuws, thema’s en hoogtepunten in 2018. Zo werden het Kinderallergie Behandelcentrum en het Expertisecentrum voor darmsparende behandelingen opgenomen in het landelijke STZ Topklinisch Register. Het Borstcentrum van het Deventer Ziekenhuis kreeg een erkenning van Eusoma, de Europese ‘Michelin-ster’ voor de kwaliteit van borstkankerzorg. Het Deventer Ziekenhuis kreeg ook nog een mooie erkenning als Beste Werkgever in de zorg. 

Het jaaroverzicht bevat tot slot de nodige cijfers en statistieken. Zo zijn vorig jaar maar liefst 1546 baby’s geboren in Deventer Ziekenhuis (een record), werden er 19.164 operaties verricht (een record), kwamen er 21.435 patiënten naar de Spoedeisende Hulp (een lichte daling) en werkten er 2380 mensen in het Deventer Ziekenhuis (een lichte stijging).