Het voor de revue goede nieuws is, dat onze regering de Lettelse revue van grote maatschappelijke en culturele waarde vindt voor Salland en omstreken en er over nadenkt de Lettelse revue een bijzondere status te geven binnen de corona maatregelen. Het OMT is in deze om een advies gevraagd. Het laat zich aanzien dat dit advies eind oktober voorgelegd wordt aan de regering.

Zodra de regering een besluit heeft genomen, zal de Lettelse revueclub dit direct mededelen, aldus de club. Ondertussen vraagt de revueclub u om de websites www.revue-lettele.nl en www.lettele.nl in de gaten te houden.