Pioneers in Health Care (PIHC) is een uniek fonds voor medisch-technologisch onderzoek in de regio’s Salland en Twente. Teams bestaande uit minimaal een zorgprofessional (ziekenhuizen) en een onderzoeker (UT/ Saxion) doen samen onderzoek. Een voorwaarde is dat het moet leiden tot betere patiëntenzorg. 

De uitreiking van de vouchers vond 9 december plaats in het Deventer Ziekenhuis. Gitta Gallé, Voorzitter raad van bestuur van het Deventer Ziekenhuis, zegt namens alle partijen: ‘PIHC draagt bij aan versterking van de samenwerking tussen zorginstellingen en kennisinstellingen. Dat levert prachtige onderzoeks- en innovatieprojecten op die bijdragen aan toepassingen van nieuwe technologie in de zorg. Mooi om te zien hoe ziekenhuizen in de regio en onderzoeksinstituten samen optrekken om het voor de patiënt beter te maken.’  

Enorme diversiteit 

De winnende onderzoeken bereiken een groot zorggebied: van orthopedie en oncologie, tot neurostimulatie, OK-planning, chemotherapie en nieuwe ontwikkelingen voor COPD-patiënten. Het is de zesde keer dat de PIHC-vouchers worden uitgereikt. Inmiddels zijn meer dan 50 onderzoeken uitgevoerd met de PIHC-gelden