De burgemeesters van de zes Overijsselse gemeenten werden ruim een week geleden verrast door de brief van de elf gemeenten, waarover ze niet waren benaderd. Omdat ze het een goed initiatief vinden scharen de burgemeesters zich erachter en steunen ze de oproep. Volgens hen is de erkenning van groot belang, omdat de Molukse gemeenschap nog iedere dag pijn voelt uit het verleden. 

“Erkenning van het aangedane leed uit het verleden, zal de Molukse gemeenschap kracht geven om in vertrouwen vooruit te durven kijken”, stellen Arjen Gerritsen van Almelo, Ron König van Deventer, Anneke Raven van Hellendoorn, Arco Holfland van Rijssen-Holten, Doret Tichelaar-Van Oene van Wierden en Peter Snijders van Zwolle in de gezamenlijke brief.