Met het Zelfregiecentrum Deventer en Zelfregiecentrum Raalte biedt Vriendendiensten een veilige plek aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Alles draait hier om sociale en maatschappelijke participatie. Daardoor wordt persoonlijk en maatschappelijk herstel gestimuleerd. Bezoekers, onder andere ook buurtbewoners, zijn zelf verantwoordelijk voor het runnen van deze twee centra, met ondersteuning van betaalde coördinatoren. 

Met en voor elkaar

Belangrijke kernwaarden zijn gelijkwaardigheid, vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Er wordt rekening gehouden met de verschillende achtergronden en mogelijkheden van mensen. Door de vele werkzaamheden, activiteiten en (herstel)cursussen is er veel onderling (lotgenoten)contact. Dat maakt het opbouwen van een eigen netwerk en vangnet weer mogelijk. Hier zijn mensen er met en voor elkaar. 

Op dinsdag 1 juni (rond 16.00u) zal Koningin Maxima de prijs uitreiken op Paleis Noordeinde. Hierbij zal Lori van Egmond, directeur van Vriendendiensten aanwezig zijn.
Bij beide Zelfregiecentra (in Deventer en Raalte) zal er live meegekeken worden met de livestream.