Gemeenteraadsverkiezingen

Daarnaast kondigde XR Deventer aan dat zij zich in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen zullen richten tot de politieke partijen in Deventer om helder te krijgen waar de partijen staan. “Wij willen weten in hoeverre de politieke partijen in Deventer het bestaan en de ernst van de feiten van de klimaatcrisis niet alleen erkennen, maar ook wat dat concreet betekent voor hun plannen voor onze stad en haar burgers. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen we dit bij de partijen uitvragen, en we zullen burgers in Deventer motiveren om dit zwaar te laten meewegen als zij hun stem uitbrengen”, aldus ‘noodburgemeester’ Inge van der Weijden.

Klimaatneutraal in 2026

XR Deventer bepaalt de gemeente daarnaast op de noodzaak om veel sneller dan dat de gemeenteraad van plan is, klimaatneutraal te worden. Dat moet uiterlijk in 2026, om in lijn te blijven met de ambitie om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. “We kunnen dus niet nog een jaar laten voorbijgaan in afwachten, uitstellen, eindeloos praten en overleggen”, aldus XR Deventer.

Burgerberaad voor het klimaat in 2022 Wethouder Carlo Verhaar toonde zich enthousiast over de oproep om nog dit jaar een burgerberaad in te stellen en kondigde aan dat deze er dit jaar zeker zal komen.