Aantal WW-uitkeringen toegenomen
Eind maart 2020 verstrekte UWV 8.794 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 5,2% (+433 uitkeringen). Dat is iets meer dan de landelijke toename van 4,3%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 2,1%, oftewel 187 uitkeringen. Deze afname is kleiner dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-6,5%). 

Eind maart 2020 verstrekte UWV 8.846 WW-uitkeringen in Twente. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 5,2% (+437 uitkeringen). Dat is iets meer dan de landelijke toename van 4,3%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Twente is 5,3%, oftewel 495 uitkeringen. Deze afname is kleiner dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-6,5%). 

Eind maart 2020 verstrekte UWV 6.847 WW-uitkeringen in Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 4,2% (+277 uitkeringen). Dat is vrijwel gelijk aan de landelijke toename van 4,3%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Regio Zwolle is 7,7%, oftewel 575 uitkeringen. Deze afname is groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-6,5%). 

Vooral meer nieuwe WW-uitkeringen vanuit horeca en uitzendbedrijven
In maart werden in Overijssel en Gelderland Noord 3.690 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dit is een toename van 41% ten opzichte van februari. Vorig jaar was het aantal nieuwe uitkeringen in maart juist 13% lager dan in februari. 

In de afgelopen maand steeg het aantal nieuwe uitkeringen landelijk met name vanuit de horeca, uitzendbedrijven en de cultuursector. In deze sectoren verloren vooral veel jongeren hun baan. De uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’ leggen de werkzaamheden stil in sectoren als horeca en cultuur, sport & recreatie. Maar ook in detailhandel non-food en de vervoersector valt een groot deel van de werkzaamheden weg. Vanuit deze sectoren kwamen dan ook meer mensen in de WW terecht. Andere sectoren merken op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in zorg & welzijn het aantal WW-uitkeringen juist af. Ook in de bouw daalde het aantal WW-uitkeringen nog, een gevolg van herstel na de bouwstop in de winter.