Om in het huidige schaarse aanbod een woning te kunnen bemachtigen, moeten woningzoekers sneller overgaan tot aankoop. Woningen staan in Zwolle gemiddeld maar drie weken te koop
In Deventer was de gemiddelde tijd tussen het te koop zetten van een woning en de verkoop nog niet eerder zo kort. Een direct gevolg van de concurrentiestrijd tussen de vele woningzoekers.
 
Ondanks dat de aanboddaling in de drie gemeenten grotendeels voorbij is, blijft het aantal beschikbare woningen voor woningzoekers zeer beperkt. De beperkte keuzeruimte vertaalt zich in een afname van het aantal woningverkopen. De hoge verkoopcijfers uit 2018 worden in alle drie de gemeente niet geëvenaard in 2019.

Kopers van buiten Deventer weten de woningmarkt van deze gemeente steeds beter te vinden, in 2019 kwam ruim een op de drie kopers uit een andere gemeente. Aanleiding voor de toegenomen interesse is de lagere woningprijs in Deventer, een vierkante meter woonruimte is ruim € 450 goedkoper dan in Zwolle en € 275 goedkoper dan in Apeldoorn.