De gemeente en Ter Steege Bouw Vastgoed bv hebben verschillende opties en modellen voor de ontwikkeling van het fabrieksterrein onderzocht. Zij hebben een overeenkomst vastgesteld, waarin de  kaders en voorwaarden staan waarbinnen de ontwikkeling plaats kan vinden.  

Ter Steege kan nu op basis daarvan de plannen verder uitwerken. Wethouder Liesbeth Grijsen: “Met de transformatie krijgt het voormalige fabrieksterrein weer een prima nieuwe invulling.”  De gemeente start een bestemmingsplanprocedure.