In de woning werden afgelopen maart 600 hennepplanten aangetroffen. De bewoner van het pand beschikte bovendien over verboden wapens.

Het gaat om een woning aan de Brinkgreverweg, die doelbewust werd gebruikt voor het plegen van strafbare feiten. Door de woning te sluiten, kunnen criminelen geen gebruik meer maken van deze plek. De sluiting geldt voor het gehele perceel, waardoor iedereen die zich in de woning, tuin of schuur bevindt in overtreding is. Dit staat vermeld op een pamflet op de voordeur van de woning.

De maatregel sluit aan bij het gemeentelijk beleid om illegale hennepteelt tegen te gaan. De sluiting geldt tot 14 september 2018