De aanpassing A27/A12 Ring Utrecht kost circa 1,2 miljard euro en omvat een aantal grote infrastructurele aanpassingen om de Ring Utrecht te verbeteren. Doel is het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid van de A12 en A27 rond Utrecht. Daarnaast worden diverse maatregelen getroffen om waar mogelijk de leefkwaliteit te verbeteren. 

Witteveen+Bos start onder andere met de vraagspecificaties en technische adviezen voor de contractvoorbereiding. Tijdens de aanbesteding ondersteunt Witteveen+Bos de dialoog met de aannemers en zorgt voor actualisatie van de vraagspecificaties. Na gunning toetst het ingenieursbureau de uitvoeringskwaliteit. ‘De aanpak van de Ring Utrecht is cruciaal voor de mobiliteit van Nederland. De technische complexiteit en maatschappelijke relevantie van dit project spreken ons enorm aan, omdat wij hierdoor echt onze meerwaarde kunnen bewijzen’, zegt projectmanager Jeroen de Leeuw van Witteveen+Bos. 

Een van de technisch meest complexe uitdagingen is het verbreden van de A27 in de verdiepte ligging ten oosten van Utrecht. De rijksweg ligt er ca. 5 meter onder het grondwaterniveau in achtereenvolgens een betonnen bak (bij landgoed Amelisweerd) en een folieconstructie. Het grondwater wordt nu tegengehouden door een combinatie van een pakket grond en een waterdicht folie. Bij het verbreden van de weg moet grond worden afgegraven binnen de folieconstructie. Hierbij zijn technische maatregelen nodig om te voorkomen dat de folie opbarst.