Kaart
De kaart is te vinden op www.klimaateffectatlas.nl/nl/kaartverhaal-hitte. Door klimaatverandering en verstedelijking kan de gevoelstemperatuur op een hete zomerdag hoog oplopen. Dat kan zorgen voor gezondheidsproblemen en kan zelfs leiden tot sterfte. Voor het bepalen van de gevoelstemperatuur worden verschillende manieren gebruikt, wat zorgt voor onduidelijkheid. Om daar een einde aan te maken, hebben onderzoekers van Wageningen University & Research een gestandaardiseerde methode ontwikkeld waarmee op basis van open data de gevoelstemperatuur kan worden berekend.  

Opdracht
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Witteveen+Bos met deze nieuwe standaard een zeer gedetailleerde kaart gemaakt van de gevoelstemperatuur van hete zomerdagen in heel Nederland. Anna Goede, specialist stedelijke klimaatadaptatie bij Witteveen+Bos: ”Op vakantie aan het strand is een temperatuur van 30 graden heerlijk, maar in de stad kan het bij diezelfde temperatuur uit de wind en in de volle zon voelen als 40 graden. Dat komt doordat de gevoelstemperatuur iets anders is dan de luchttemperatuur. De gevoelstemperatuur geeft aan hoe warm een persoon het heeft en wordt onder andere bepaald door de inrichting van de omgeving. In de stad voelt het vaak warmer doordat er veel gebouwen dicht op elkaar staan en er weinig groen is.”

De gevoelstemperatuur is voor een deel persoonsafhankelijk. Ouderen hebben bijvoorbeeld een hogere gevoelstemperatuur doordat zij hun warmte minder goed kwijt kunnen. Daarnaast wordt de gevoelstemperatuur ook bepaald door de aanwezigheid van zon, schaduw, wind, bomen en gebouwen.

Detail
De hittekaart laat in detail zien hoe de gevoelstemperatuur varieert in stedelijk gebied. Bij dichte bebouwing is veel hittestress. Op open plekken, bij water en in parken met bomen is het juist koeler. Anna Goede: ‘We hopen dat gemeenten de kaart gebruiken in het beleid rond klimaatadaptatie en volksgezondheid. Bijvoorbeeld door te kijken naar hittestress bij verzorgingstehuizen. De kaart laat zien waar het extreem heet kan worden.  

Bij gebiedsontwikkeling en bij de inrichting van de openbare ruimte kan de gemeente daar rekening mee houden.’ De kaart is door stichting Climate Adaptation Services opgenomen in de www.klimaateffectatlas.nl.