Na consultatie van de senior partners, Raad van Commissarissen en diverse interne en externe betrokkenen over de profielschets ‘directie 2020’, stelt de directie van Witteveen + Bos voor om te verbreden van twee naar drie directeuren. Volgens het bedrijf is dit goed voor de algehele robuustheid en zorgt voor extra ruimte voor pro-activiteit, waaronder meer deelname aan het maatschappelijke debat op kennisintensieve dossiers zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en circulair bouwen. Ook past het, volgens de directie, bij de sterke groei van het bedrijf de afgelopen jaren, van ruim 900 medewerkers bij het aantreden van Karin Sluis in 2013, naar meer dan 1250 op dit moment. 

Karin Sluis blijft werkzaam bij Witteveen+Bos en zal zich onder andere richten op het ontwikkelen van belegbare proposities, bijvoorbeeld op het gebied van energie, infrastructuur en water.  

Stephan van der Biezen zet zijn rol in de directie voort. Hij kijkt uit naar de verbreding op directie gebied: ‘Deze versterking past bij de forse wereldwijde groei de afgelopen jaren, schept meer ruimte voor zowel interne als externe portefeuilles en biedt gelegenheid om ons werk een gezicht te geven in de maatschappij. Daarnaast vormen wij een sterk team.’ 

Bij Witteveen+Bos is statutair vastgelegd dat directeuren in het jaar waarin zij 55 worden, terugtreden uit de directie.