De zestien winnende teams gaan de komende maanden hun plannen verder uitwerken. Daarvoor ontvangen zij ieder een bedrag van € 25.000 excl. btw. Ook krijgen zij een coach van de provincie en deskundige ondersteuning.   

De winnende projecten en hun indieners uit Overijssel zijn:  

  • Melk & Noot een fijnschalig landschap (Deventer), Rick Huis in ’t Veld De Melkbrouwerij, Ruud Dubbeld MTD Landschapsarchitecten 
  • Start-up Farm (Dalfsen), Vincent Overgoor Decohof, Moon Brader Team O 
  • Wat een eikels in het Twentse landschap (Dinkelland), Anne-Jifke Haarsma Batweter, Pauline van den Broeke Can you imagine 
  • Twents Precisielandgoed (Hardenberg), Max van Rechteren Particulier grondeigenaar, Pieter Veen Circular Landscapes 

Gedeputeerde Hester Maij: “Ik feliciteer de Overijsselse winnaars van harte. De kracht van Brood en Spelen is dat we als overheid niet zelf met oplossingen komen, maar juist aan mensen die werken en wonen in het landelijk gebied vragen om met ideeën te komen voor nieuwe vormen van wonen en werken in het landelijk gebied. Aan de projecten van de winnaars is te zien met hoeveel energie dat gebeurt. Mensen zijn heel bewust bezig met de toekomst van het landelijk gebied en aspecten als het beschermen van het cultuurlandschap, een duurzame voedselketen, duurzame energie en nieuwe functies voor stallen van landbouwbedrijven.”  

Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “De grote veranderingen die zich op het platteland aftekenen, zijn niet alleen problematisch. Ze bieden ook grote mogelijkheden. De winnaars laten een breed scala aan vernieuwende inzichten zien, die we de komende maanden de mogelijkheid bieden om te experimenten en te verdiepen.” Rijksadviseur voor het Landschap, Berno Strootman: “Ik hoop van harte dat deze plannen ook anderen zullen inspireren om te vernieuwen. Om echt een omslag te kunnen maken op het platteland zijn naast aanlokkelijke perspectieven ook nieuwe vormen van samenwerken en slimme businessmodellen hard nodig. “ 

Over Brood en Spelen 

De prijsvraag Brood en Spelen speelt in op de veranderingen op het platteland en biedt boeren en grondeigenaren een kans om samen met ontwerpers en anderen met creatieve ideeën na te denken over de toekomst van hun bedrijf. Ze worden gevraagd om in teams na te denken over radicale, realistische en realiseerbare voorstellen voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.  

Initiatiefnemers  

Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman), in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt ondersteund door de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning, zoals Wageningen University&Research en het Kadaster. De prijsvraag wordt uitgevoerd in samenwerking met Architectuur Lokaal en is gebaseerd op Kompas bij Prijsvragen.