Windrijke maanden 

Dat de productie zoveel hoger uit is gekomen is vooral te danken aan de windrijke maanden in het begin van 2020. De beide windturbines hebben dit jaar samen 9,792 gigaWattuur (9.792.000 kWh) opgewekt, genoeg voor het elektriciteitsgebruik van circa 3.000 huishoudens.  

Nieuwe windmolens 

Recent heeft de gemeente Deventer een tweetal focusgebieden langs de A1 gepresenteerd waar mogelijk nieuwe windturbines kunnen worden geplaatst. De twee focusgebieden zijn een gebied bij de afslag Deventer-Oost van de A1 en een gebied iets oostelijker, net buiten de bebouwde kom van Deventer, aan de noordzijde van de A1. In deze twee gebieden is ruimte voor maximaal 9 windmolens. 

Zowel de Deventer Energie Coöperatie als Pure Energie hebben bij de gemeente hun interesse getoond om de mogelijkheden van deze locaties verder te gaan verkennen. In 2021 zullen hiervoor de eerste stappen worden gezet.