Een telling van het aantal bezoekers gebeurt al jaren op een zaterdag in september. Met de wifisensoren komt vaker en actuelere informatie beschikbaar.

Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM) en de gemeente hebben behoefte aan actuele en betrouwbare data over bezoekers van de binnenstad. Wethouder Kolkman: “Met de wifidata krijgen we beter zicht op bezoekers van de binnenstad. Waar lopen ze? Wat is de verblijfsduur? Komen ze vaak terug? Hoe is de spreiding over het jaar en de week? Wat is de invloed van evenementen? Die informatie is nodig voor het bevorderen van het economisch functioneren en de aantrekkelijkheid van de binnenstad.”

Volgens de gemeente worden de gegevens anoniem opgeslagen. Persoonsgegevens en op individuele personen herleidbare informatie worden niet verzameld. Hierdoor is de informatie niet te herleiden naar personen, aldus de gemeente. De gemeente en SBM hebben met het bedrijf Locatus die de sensoren levert een overeenkomst afgesloten voor drie jaar. De kosten bedragen €39.000.