In 2019 wil Het Verschil in het bijzonder het verenigingsleven uit de gemeente Deventer oproepen om personen of verenigingen voor te dragen. Daar komen mensen van allerlei achtergronden en uit alle lagen van de maatschappij bij elkaar om samen mooie dingen te doen. Wie heeft zich sterk gemaakt tegen discriminatie? Wie heeft verschillen tussen mensen verkleind, wie heeft bruggen gebouwd in plaats van gepolariseerd? Wie heeft groepen of personen dichter bij elkaar gebracht? We zoeken een persoon of organisatie die opkomt voor mensen die in de verdrukking raakten. Kortom, iemand die de gemeente Deventer een beetje mooier maakt. 

Het Verschil reikt een prijs uit aan zowel een persoon als een organisatie of vereniging. De diversiteitsprijs Het Verschil bestaat uit een origineel kunstwerk en de mogelijkheid om een activiteit op het gebied van Beter Samen Leven met 500 euro te ondersteunen. 

De diversiteitsprijs Het Verschil is een initiatief van de Werkgroep Diversiteit van de Gemeente Deventer. De procedure en de prijsuitreiking worden georganiseerd door een werkgroep bestaand uit het Etty Hillesum Centrum, Amnesty International Deventer, Meldpunt Discriminatie Deventer.

Stemmen

De prijs wordt uitgereikt op 21 maart 2019. Voordragen kan tot 15 februari.  Dat kan via de website www.hetverschildeventer.nl