Samen voor een veilige buurt
Stichting WhatsApp Buurt Preventie (WABP) is een landelijk platform voor een veilig Nederland. De stichting faciliteert buurtbewoners bij het veilig en leefbaar houden van hun buurt. 550.000 Nederlanders dragen hier dagelijks aan bij, in een van de 9.250 aangesloten appgroepen. Beheerders coördineren het gesprek en de ondersteuning in elke groep volgens een helder protocol.  

Veilige buurt, veilige coronahulp
Tijdens de coronacrisis gebruiken leden de buurtpreventie-groepen ook om hulp te zoeken en aan te bieden. De Whatsapp Buurt Preventie-groep is daar niet voor bedoeld en is daarvoor qua onderwerp en gevoeligheid minder geschikt. WABP zou graag verwijzen naar een app waar op een persoonlijke, veilige, betrouwbare en niet-commerciële manier hulpvraag en -aanbod in de buurt bij elkaar wordt gebracht.  

Whapp als beste match 
Stichting WABP heeft na het vergelijken van verschillende mogelijkheden gekozen voor Whapp: een slimme app die namens een hulpvrager op zoek gaat naar bereidwillige mensen in hun eigen buurt. Zoek je iemand om boodschappen te doen? Of wil je weten wat mensen in jouw buurt nodig hebben, zodat je kunt helpen? Whapp zoekt een match voor je. De app stuurt de vraag naar een buurtgenoot die zich heeft aangemeld als aanbieder. En zoekt verder als het even niet uitkomt.  

Vanuit gedeelde waarden 
Whapp is een product van Stichting Wijzelf die veilige en slimme platformtechnologie beschikbaar stelt voor een vitale samenleving. Andere producten zijn onder andere wehelpen.nl, huppla.nl en wijzelf.nl. Stichting Wijzelf en Stichting WABP vinden elkaar in de gemeenschappelijke maatschappelijke ambitie. En beide organisaties werken vanuit gedeelde sociale en ethische normen, zoals het uitgangspunt “van burgers, voor burgers”, het geloof in de kracht van samenwerking en streven naar zoveel mogelijk maatschappelijke impact.  

Betrouwbare combinatie
Buurtpreventiegroepen bereiken een half miljoen Nederlanders. De platforms van Stichting Wijzelf bereiken ook honderdduizenden mensen, mede via partners als ledenverenigingen en gemeenten. De combinatie vergroot de mogelijkheden voor burgers om elkaar op een betrouwbare manier te helpen en hun buurt veilig en leefbaar te houden.  

De kracht van communicatie 
Beheerders van buurtpreventiegroepen attenderen hun leden op Whapp. Leden kunnen zo meer voor buurtgenoten betekenen, naast een bijdrage leveren aan veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Gebruikers van Whapp die iets vragen van of willen betekenen voor hun buurt, kunnen op hun profielpagina aangeven dat ze lid zijn van een buurtpreventiegroep. Dit geeft buurtgenoten een extra teken van betrouwbaarheid en verbondenheid.