In het rapport is onder andere aangegeven dat op basis van de verschillende onderzoeken een nieuwe binnensport accommodatie op korte termijn noodzakelijk is. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de huidige twee accommodaties – de gymzaal bij de Dorpsschool en de sporthal – sterk zijn verouderd.

Het rapport sluit aan bij de Dorpsvisie Bathmen, de uitvoeringsagenda Vitaal platteland, het Sportbeleid Deventer 2020-2030 en de visie Duurzaam Deventer. Om in grote lijnen helderheid te geven over de kosten, besparingen en opbrengsten die met de uitvoering van het plan te maken hebben, bevat het rapport een exploitatie begroting.

 

Onder de indruk

De eerste reactie van wethouder Rob de Geest: ‘Complimenten voor dit uitgebreide stuk. Er ligt een rapport waar ik van onder de indruk ben en waarin over vele facetten goed is nagedacht. Dit adviesrapport zullen we serieus meenemen in het traject dat we momenteel vanuit de gemeente in samenwerking met de sportverenigingen van Deventer doorlopen om te komen tot een nieuw sportbeleid en tot verschillende scenario’s ten behoeve van de sportaccommodaties in onze gemeente.’

 

Het verslag is te lezen op de website van Bathmen