Nederland wil in plaats van fossiele brandstoffen meer duurzame energiebronnen om CO2-uitstoot te reduceren. In het Klimaatakkoord staat dat we in 2030 49% minder CO2 willen uitstoten. De verandering naar het grootschalig opwekken en gebruiken van duurzame energie noemen we de energietransitie.

Nederland is opgedeeld in 30 energie-regio’s. Daarin worden afspraken uit het klimaatakkoord concreet uitgewerkt in een RES. In West-Overijssel werken 11 gemeenten waaronder Deventer, provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Enexis met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio aan de RES.

In de RES geven de samenwerkingspartners aan hoeveel duurzame elektriciteit zij samen in de regio kunnen opwekken. Waar is plek voor het opwekken van zonne- en windenergie? Ook gaat de RES in op de verdeling van warmtebronnen in de regio voor het duurzaam verwarmen van woningen. Tenslotte richt de RES zich op het netwerk om duurzame energie op te slaan of te transporteren.

In de RES staan uiteindelijk concrete projecten en een planning voor het opwekken van duurzame energie. Het concept RES moet in juni 2020 klaar zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving beoordeelt alle 30 plannen en berekent of Nederland aan de afspraken uit het Klimaatakkoord kan voldoen.