Op 27 november is de informatieavond voor de aspirant-vrijwilligers in de brandweerkazerne van Deventer aan Schonenvaardersstraat. Daar krijgen belangstellenden meer informatie over het traject om vrijwilliger te worden, zowel over de selectie als de opleiding. Ook krijgen ze informatie over wat het betekent om vrijwilliger te zijn, bijvoorbeeld welke vergoedingen een vrijwilliger krijgt, hoe ze verzekerd zijn en over de deelname aan de wekelijkse oefenavonden.