Dostal wegenbouw voert in opdracht van de gemeente Deventer onderhoud uit aan de Zwijnenbergerweg en een deel van de Kappertsteeg in Schalkhaar. De huidige asfaltlaag wordt weggefreesd en er komt nieuw asfalt op de weg. Daarna worden ook bermen en aansluitingen van inritten hersteld. 

Panden die grenzen aan het werkvak zijn met enige hinder te bereiken. Volg de aanwijzingen van het personeel van Dostal op. 

Op dinsdag 14 juli 2020 is de weg afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Op die dag wordt de nieuwe asfaltlaag aangebracht. Ook bestemmingsverkeer kan dan niet over de weg rijden. Woont u aan de Zwijnenbergerweg, of bezoekt u daar iemand? Dan kunt u alleen te voet of op de fiets uw bestemming bereiken. 

Om het werk vlot te laten verlopen is het belangrijk dat er geen auto’s in het werkvak geparkeerd zijn tijdens de werkzaamheden.  

In Diepenveen is de Oranjelaan op woensdag 15 juli afgesloten, dit geldt ook voor bestemmingsverkeer.
De werkzaamheden beginnen om 07.00 uur en zijn uiterlijk om 18.00 uur afgerond. Ook hier is het belangrijk dat er geen auto’s in het werkvak geparkeerd zijn tijdens de werkzaamheden.

Voor alle locaties geldt dat het afval wordt ingezameld volgens de normale planning. Uw plaatst uw container op de gebruikelijke plek. Als het nodig is dan zorgt Dostal dat uw container wordt verplaatst en teruggebracht.