Asfalt
Dostal wegenbouw voert in opdracht van de gemeente Deventer onderhoud uit aan de Bolinksweg in Lettele. De huidige asfaltlaag wordt weggefreesd en er komt nieuw asfalt op de weg. Daarna worden ook bermen en aansluitingen van inritten hersteld. 

Bereikbaarheid
Van maandag 8 juni tot en met vrijdag 19 juni is de Bolinksweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer mag de weg wel gebruiken, behalve op 10 en 11 juni. Om het werk vlot te laten verlopen is het belangrijk dat er geen auto’s langs de Bolinksweg geparkeerd zijn tijdens de werkzaamheden. 

Bewoners of bezoekers kunnen te voet of op de fiets hun bestemming bereiken.  

Afvalinzameling 
Bewoners kunnen hun afvalcontainers op de normale plaats neerzetten. Als het nodig is zullen medewerkers van Dostal de containers verplaatsen en weer terugbrengen.