De huidige asfaltlaag wordt weggefreesd en er komt nieuw asfalt op de weg. Daarna worden ook bermen en aansluitingen van inritten hersteld. Het werkvak is afgesloten voor doorgaand verkeer. Panden die grenzen aan het werkvak zijn met enige hinder te bereiken. Volg de aanwijzingen van het personeel van Dostal op. 

Om het werk vlot te laten verlopen is het belangrijk dat er geen auto’s in het werkvak geparkeerd zijn tijdens de werkzaamheden.