Vorig jaar heeft Willibrord Schuurman, een actieve natuurliefhebber in Olst-Zuid, een start gemaakt met het monitoren van de lokale vogelstand. Daarbij lopen vrijwilligers regelmatig een vooraf bedachte route, en houden dan bij wat zij daar aan vogelsoorten zien vliegen en welke ze horen. Waarna zij dat registeren. Om vast te kunnen stellen om welke soorten het gaat, hebben zij zelf wel alvast wat kennis nodig. Voor echte beginners biedt zo’n lokale vogeltelling dus juist een uitgelezen manier om een beetje op kennis te komen. Dankzij deze eerste route, en de verwerking van de gegevens, is er in beeld gekomen waar welke soorten voorkomen en dat verschilt duidelijk per plek. 

Ook is er een proef gehouden met een eerste vlinderroute, die kronkelt door het speelterrein Slingerrijk aan de zuidkant van Olst. Daar zijn vorig jaar in het seizoen door een eerste ploegje regelmatig de langs fladderende vlindersoorten geteld. Het monitoren van vlinders is behoorlijk laagdrempelig, en dat geldt nog meer voor het tellen van hommels, dat in 2020 ook als experiment is opgestart. Dit insectenproject wordt dit jaar flink uitgebreid, daarvoor zijn nieuwe tellers welkom daarom wordt er een webinar georganiseerd. Daarin wordt vertelt wat de doelen zijn, hoe het allemaal werkt, en hoe je mee kunt doen. 

Dit gebeurt allemaal in het kader van het project Duizend Bloemen, waarvoor Eetbaar Olst-Wijhe vorig jaar een aanvraag schreef aan het Innovatiefonds Samen voor Biodiversiteit. Het fonds is in de wereld gezet door het landelijke programma Deltaplan Biodiversiteitsherstel, dat de hele samenleving in beweging wil brengen voor het herstel van de biodiversiteit. En Duizend Bloemen biedt dus meer inwoners van Olst-Wijhe en omgeving de kans om ook burgerwetenschapper te worden.

De webinar vindt plaats op 11 februari. Hier worden resultaten gedeeld van de vogel-, vlinder- en hommeltellingen van vorig jaar. Ook de nieuwe routes in Olst-Zuid voor het tellen van vlinders, hommels, en – mogelijk ook – libelles worden bekend gemaakt.

Je kan je aanmelden voor de gratis seminar via deze link:  https://bit.ly/Vlinderlint-11feb