Voor wie wil weten wat het betekent om kandidaat te zijn voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta, geeft de fractie een aantal keren een webinar. Daarin vertellen twee fractieleden wat een waterschap is en doet, welke rol Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur speelt, en wat de fractie daarvoor doet.
Het webinar is bedoeld voor inwoners van het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta: globaal van Assen tot Deventer, en van Kampen tot Hoogeveen. De data waaruit kan worden gekozen, zijn woensdag 30 maart, donderdag 7 april en woensdag 20 april. Elk webinar start om 19.30 uur en wordt rond 21.00 uur afgesloten.
Deelname aan een webinar is Deelname aan een webinar is vrijblijvend, en er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via de site van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta.