De enquête ‘Leren van corona’ bracht in beeld waar medewerkers wel of juist geen behoefte aan hebben en wat de plussen en minnen zijn van structureel thuiswerken. Zo worden de sociale contacten op de werkvloer gemist en efficiënt omgaan met reistijden en digitale mogelijkheden, zoals online vergaderen, effectief gevonden. 

Van de respondenten gaf 40 procent aan in de toekomst de helft van de werktijd wel thuis te willen werken. 30 procent wil zelfs voor meer dan de helft thuiswerken. Minder dan de helft van de werktijd thuiswerken, scoorde 15 procent.  

Sinds het coronavirus zijn intrede deed, werken ook veel kantoormedewerkers van het waterschap thuis. De directie wilde weten hoe het personeel deze omslag beleeft en hoe de nieuwe werksituatie er in de toekomst uit kan komen te zien. Het waterschap houdt er namelijk rekening mee dat het niet volledig teruggaanaar de situatie van voor de crisis.