Gebruikersvriendelijkheid voorop
WDODelta wilt graag dat de website zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de gebruikers. Hiervoor zijn er in de afgelopen periode verschillende onderzoeken uitgevoerd. Zo is onder andere de menustructuur aangepast en verschillen sommige namen van pagina’s in vergelijking met de huidige website. 

Help mee
Iedereen kan de ‘probeerversie’ bezoeken en erdoor heen klikken. Het waterschap ontvangt graag feedback. Het doel is om de nieuwe website eind mei live te zetten. In de tussentijd verwerkt het waterschap de binnengekomen opmerkingen.   

Via deze link ga je naar de nieuwe probeersite.