Vertrek Dijkgraaf

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin kondigde in januari 2020 aan dat zij per 1 augustus 2020 haar ambt als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe neerlegt. Ze stuurde eind december haar verzoek om ontslag aan de Koning. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe is druk bezig een opvolger te vinden.

Opvolger

Waterschap Vallei en Veluwe zoekt een nieuwe opvolger; een authentiek, nuchter persoon die beschikt over lef, moed en een gezonde dosis humor. Iemand die inspirerend en jong van geest is en een moderne visie heeft op besturen. Daarnaast moet de opvolger ervaring hebben met veranderingsprocessen.

De commissie voert de sollicitatiegesprekken. Na een aanbeveling van het Algemeen Bestuur wordt de dijkgraaf via Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht en de minister van I&W door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. 

Meer informatie is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.