Deze bomen staan vooral aan randen van woonwijken en op bedrijfsterreinen, verspreid over 14 gemeenten in het werkgebied van het waterschap. De meeste te snoeien bomen staan in de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hoogeveen, Ommen en Zwartewaterland. 

Het snoeiwerk van vooral eiken, populieren en essen houdt in dat met een hoogwerker dood hout en laaghangende takken worden verwijderd. Dit is noodzakelijk voor de veiligheid en om de conditie van de bomen op peil te houden. Hiervoor is het waterschap als eigenaar verantwoordelijk.