Omdat er op enkele plaatsen al veel begroeiing in de watergangen staat, wordt hier het bereiken van de gewenste waterpeilen steeds lastiger. Normaal gesproken wordt er vanaf 1 juni gemaaid. Zoals ieder jaar maait het waterschap ook nu met de nodige voorzorg en volgens de Wet natuurbescherming. Eén van de voorzorgsmaatregelen is het niet storen van broedende vogels, paaiende vissen, amfibieën die eitjes afzetten en het ontzien van beschermde planten. De oever wordt niet gemaaid, maar alleen het zogenaamde doorstroomprofiel.  

Alleen watergangen waar er niet genoeg water aangevoerd kan worden, worden gemaaid. Alle overige sloten, weteringen, kanalen en vijvers, worden gemaaid zoals gewoonlijk na 1 juni. Een goede doorstroming van water is belangrijk om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan. 

Richtlijnen RIVM en Rijksoverheid

Door de uitbraak van het coronavirus volgen zij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Ze volgen de ontwikkelingen op de voet en passen de maatregelen aan wanneer dat nodig is.