at is wat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat doen. WDODelta past het ‘bio-maaien’ toe op de dijken tussen Deventer en Den Nul, de Langenholterdijk bij Zwolle, nabij Zalk, de Vechtdijk bij de Zwolse woonwijk Berkum en de nieuwe dijken van het Reevediep bij Kampen. Dit zijn allemaal dijken die het waterschap zelf in onderhoud heeft.

 

Vakken van ongeveer 300 meter

De betreffende dijken zijn opgedeeld in vakken van ongeveer 300 meter lang. Dit heeft onder andere te maken met grondbijen. Deze zoeken globaal hun voedsel in een straal van 150 meter van hun nestplaats in de grond. Elke keer wordt een vak van 300 meter gemaaid, waarna het volgende vak blijft staan tot de volgende maaironde. De te hanteren maairondes vinden plaats in de maand mei en in de periode tussen 15 juni en 15 juli.

De vakken die als eerste zijn gemaaid, bieden in juni en in een gedeelte van de zomer weer voldoende bloemen voor de insecten. De vakken die in de tweede maaironde worden gemaaid, bieden in de rest van de zomer weer voldoende bloemen. Naast het profijt voor de bijen en de biodiversiteit kunnen ook recreanten op en langs de dijken genieten van een bloemrijke dijk. De laatste maaibeurt in september is voor alle dijken weer gelijk.

 

Vergroten van biodiversiteit

WDODelta heeft verschillende afspraken en intentieverklaringen ondertekend die bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Voor alle intenties geldt dat het niet tot significant extra kosten mag leiden. Komend najaar besluit het bestuur of dat zo blijft of dat het meer wil bijdragen aan het verbeteren, herstellen en het in stand houden van de biodiversiteit.