Met deze aanbesteding pakken we als waterschap ook de kans om nog meer invulling te geven aan natuur en biodiversiteit bij onze maaiwerkzaamheden. Zo ligt vast dat we gedifferentieerd maaien. Dit betekent dat  we delen van de grasmat onaangeroerd laten om ze een volgende maaironde pas te maaien. Op die manier hebben insecten voldoende eten in de buurt. Als we dijken helemaal in één keer maaien, wordt de afstand voor bepaalde insecten te groot om nog voedsel te kunnen vinden”, vertelt bestuurder Breun Breunissen.   

Daarnaast zet WDODelta de aandacht voor het duurzaam maaien voort. Het gaat dan bijvoorbeeld om de keuze van brandstof en het gebruik van materieel.