Door de regenval van de afgelopen dagen is de situatie in het werkgebied van WDODelta zelfs verbeterd  Er is echter nog steeds een neerslagtekort en daarom blijven de afgekondigde maatregelen tegen droogte van kracht. In sloten en kanalen staat het water hoog. Dat komt omdat peilbeheerders het waterpeil in het hele gebied zo hoog mogelijk houden. Hiermee creëert WDODelta een voorraadje, noodzakelijk i.v.m. eventuele droogte de komende dagen c.q. weken.