Het waterschap zorgt ervoor dat dit water de uiterwaarden in kan stromen. In het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe gebeurt dit langs de IJssel in de Hoenwaard bij Hattem en langs de Neder-Rijn bij Oosterbeek en Wageningen. 

Uit voorzorg hebben medewerkers van gemeente en het waterschap agrariërs geïnformeerd over het mogelijke hoog water en geadviseerd om vee tijdig uit de uiterwaarden te halen. 

Rijkswaterstaat verwacht dinsdag rond 18 uur de hoogste stand bij Lobith. De verwachting is dat deze hoogste waterstanden woensdag of donderdag de IJssel en Neder-Rijn bereiken.