De fractie vindt dit een vreemd besluit. De boa’s krijgen volgens de fractie in de praktijk te maken met de zelfde problematiek van toenemende werkdruk en agressie.

Daarom is er een lobby gestart naar Den Haag om deze regeling uit te breiden. Ook zijn er gemeenten die er nu zelf al voor kiezen om de boa’s zelf een eenmalige bonus te geven. De fractie zou graag zien dat de gemeente Deventer dit voorbeeld volgt. Zij gaan het college van B&W vragen of het mogelijk is om de boa’s in de gemeente Deventer ook te waarderen met een eenmalige waarderingsbonus.

Op 5 november worden hier vragen over gesteld en gaat Deventer Sociaal actief in gesprek met de andere partijen uit de raad om te zien of er voldoende steun is voor dit voorstel.