De veiligheid van het buitengebied in Nederland staat onder druk door toename van criminele activiteiten. Er is sprake van diefstal van diesel, koperen spuitkoppen en kostbare landbouwmachines. Ook zien we steeds vaker hennepkwekerijen en xtc-labs. Soms met (gedwongen) medewerking van de eigenaar. De buitengebieden zijn ook in trek voor het dumpen van chemisch afval en drugsafval. 

Samen criminaliteit buitengebied aanpakken 

Met het project Veilig Buitengebied maken publieke en private partijen afspraken over de aanpak van criminaliteit: de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, plaatselijke belangen, bedrijven, politie, brandweer, LTO, Omgevingsdienst, provincie, waterschap, natuur- en landschapsorganisaties en de erfcoaches

Mensen weerbaar maken 

Het afgelopen jaar is de samenwerking opgezet, is de probleemanalyse uitgevoerd en zijn initiatieven ontplooid om inwoners in het buitengebied weerbaar te maken. Naast voorlichting over veiligheid en criminaliteit, wordt nadrukkelijk gekeken naar het economisch perspectief en naar vitaliteit. een succesvolle aanpak die volgens KIWA het Keurmerk Veilig Buitengebied verdient.