De Algemene Waterschapspartij staat voor het zo schoon mogelijk maken van ons afvalwater. Onze rommel opruimen en vervuiling van het water in onze leefomgeving en natuur voorkomen. Nieuwe oplossingen blijven steeds nodig, want nog steeds is het een flinke klus om ook de laatste 20% vervuiling uit ons afvalwater te halen. Dat zijn bijvoorbeeld nietnatuurlijke stoffen, microverontreinigingen, medicijnen, plastic deeltjes. Bovendien liggen er ook kansen voor het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater zijn 

Het schoonmaken van afvalwater is technisch moeilijk en bovendien kostbaar. AWP vindt het nodig om hierin te investeren. “Inzet loont,“ zegt lijsttrekker Arja Doornbos. “We moeten niet bang zijn om nieuwe technieken te ontwikkelen en hierin ook verantwoordelijkheid te nemen voor de kosten. Als we dit samen met andere  waterschappen en drinkwaterorganisaties oppakken zijn we goed bezig voor de toekomst.

Tot het begin van vorige eeuw was er geen wc, toilet en riool maar werden er tonnen gebruikt. Tot in de jaren 30 deed men in de meeste Nederlandse steden zijn behoefte op een emmer. Poepemmers en beertonnen werden opgehaald en gespoeld in rivier of kanaal. Tot ver in de 20e eeuw werd het afvalwater rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd en kenden we zelfs zwart gekleurde stinkende ‘dode’ kanalen.  

Een gesloten riolering maakte een einde aan deze watervervuiling. Via gemeenteriolen stroomde het afvalwater naar het hoofdriool, richting afvalzuivering. Vanaf de jaren 60 werd deze zuivering nog verder ontwikkeld, omdat de groeiende bevolking en de bemesting vanuit de landbouw met o.a. stikstof veel nieuwe vervuiling opleverde. Het afkoppelen van schoon regenwater gaf hieraan ook een flinke verbetering. Water dat schoon is wordt daardoor niet meer vermengd met vies water 

De Algemene Waterschapspartij vindt dat de waterschapstaken om visie en deskundigheid vragen. Grote onderwerpen als veiligheid en klimaat dulden geen uitstel. Daarom staat AWP voor onafhankelijke, deskundige en evenwichtige belangenbehartiging. Niet voor één belang, maar voor het slaan van bruggen tussen de belangen van natuur, landbouw, burgers en bedrijven. Samen werken aan water.