Experts hebben stevige kritiek op het plan om het Speelgoedmuseum te verhuizen naar het voormalige kantongerecht op de Brink. Zowel adviesbureau Gordion als professor Fons Asselbergs gaven een negatief advies. Asselbergs somde onlangs in een brief die ook naar de gemeenteraad is gestuurd een aantal bezwaren op. Ook riep hij op te leren van de ervaringen met De Viking. 

VVD-gemeenteraadslid Lars Wuijster kan zich vinden in de kritiek: ‘Er zitten veel aannames en risico’s in. In het dak zit asbest, het is niet duidelijk waar het museum over moet gaan, de verwachte bezoekersaantallen komen uit de grote dikke duim en het financiële plaatje is gebaseerd op wensdenken.’ 

Wuijster noemt het bovendien ‘ernstig’ dat er geen enkele visie achter het project zit: ‘Het gaat weer vooral om stenen, en we hebben bij De Viking kunnen zien hoe het in de praktijk uit kan pakken als de gemeente aan vastgoedontwikkeling doet. De resultaten van de verhoren over hoe het daar totaal mis heeft kunnen gaan zijn er nog niet eens, en nu moeten we ons alweer in een volgend avontuur storten. Alleen de nergens op gebaseerde overtuiging dat het een rendabel museum wordt is daarvoor niet voldoende.’ 

De VVD wil liever wachten tot er een nieuwe raad is: ‘Die kan er met een frisse blik naar kijken, de lessen van De Viking meenemen en zorgen dat het proces dit keer wel goed wordt begeleid.’

Klik hier voor meer informatie. 

Reactie Garrelt Verhoeven (Directeur Deventer Verhaal) op notitie VVD

Garrelt Verhoeven: “Vanavond gaat u met elkaar het debat aan over de toekomst van het Speelgoedmuseum in Deventer, naar aanleiding van het door Deventer Verhaal opgesteld bedrijfsplan ‘Het Nederlands Speelgoedmuseum in Deventer’. De museale ontwikkeling van Deventer is van aanzienlijk cultureel én economisch belang. Het is om die reden ook gewenst dat de discussie gevoerd wordt op basis van correcte, feitelijke informatie. Daarom wil ik reageren op de notitie van de fractie van de VVD. Fractielid Lars Wuijster formuleert in deze notitie de opvattingen van de fractie over de door Deventer Verhaal ontwikkelde plannen. De notitie bevat diverse feitelijke onjuistheden en ongefundeerde kwalificaties. Ik wil mij vanuit mijn functie onthouden van commentaar en mij niet mengen in het debat. Wél wil ik via deze weg (open brief aan gemeenteraad – red.) de correcte feiten onder uw aandacht brengen”, meldt Verhoeven aan de gemeenteraad.

Klik hier voor de open brief, geschreven door Garrelt Verhoeven namens de projectgroep van Deventer Verhaal en Franken Vastgoed, in een reactie op de notitie van de VVD.