Fractievoorzitter Regien Courtz: “Iedereen in onze provincie moet gelijke kansen hebben. Dat betekent dat er voor Statushouders geen aparte voorrang zou moeten bestaan. Tijdelijke sobere huisvesting voor Statushouders zou wat ons betreft een oplossing kunnen zijn, goed dat onze landelijke fractie daar ook om vraagt. Van daaruit kunnen ze wachten op een sociale huurwoning. Het is lastig uit te leggen aan Overijsselaars die al lang op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning dat deze groep Statushouders aparte voorrang krijgt en hun wachttijd daarmee nog verder oploopt”.

Naast huisvestingsproblemen is de VVD ook bezorgd over de effecten van de extra instroom van statushouders op de culturele waarden in Overijssel. Voor de VVD genoeg aanleiding om vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten. De VVD wil onder andere graag weten of het college bekend is met de ‘vertrouwelijke brief’ van het Kabinet waarin aangegeven wordt dat er 27.000 statushouders gehuisvest moeten worden in de Nederlandse gemeenten. Ook wil de VVD graag weten of GS bereid is om de insteek van de VVD, het aanbieden van tijdelijke sobere huisvesting, te delen met de Overijsselse gemeenten.

Uiteraard heeft iedereen recht op een passend huis maar dat geldt evengoed voor Overijsselaars, vindt de VVD.