Het verwijderen van overbodige verkeersborden kan bijdragen aan een verbeterde verkeersveiligheid en voorkomt verrommeling van het straatbeeld en kan een besparing opleveren op onderhouds- en vervangingskosten, zo stelt Rosenkamp in de motie. Ook kunnen de verwijderde borden worden hergebruikt of ter recycling worden aangeboden.

Komende woensdag wordt zijn motie behandeld in de raad. PvdA, GroenLinks, DeventerNu en Deventer Sociaal ondersteunen de motie. Gezamenlijk hebben de partijen 19 van de 37 zetels waarmee naar alle waarschijnlijk de motie aangenomen wordt. Als dit het geval is moet het college voor 1 juni met een plan van aanpak komen voor het inventariseren en verwijderen van overbodige en onnodige verkeersborden.