“De VVD’ers Wim Tutert en Kees Hofstee willen onder andere graag weten of het college bekend is met het feit dat de oppervlakte stikstofgevoelige natuur, zoals in dit bericht is aangegeven, de afgelopen 5 jaar bijna is verdubbeld in Aerius en hoeveel hectare natuur daarvan in Overijssel is bijgeplust de afgelopen jaren”, aldus de fractie. Ook wil de VVD weten wat het college voornemens is hieraan te doen. “Het bijplussen van steeds meer stikstofgevoelige natuur in Aerius, zorgt ervoor dat er een steeds ambitieuzer stikstofbeleid nodig is voor bedrijven in de omgeving en dat is beperkend voor onze (agrarische)ondernemers!”

Landbouwwoordvoerders Wim Tutert en Kees Hofstee: “Het blijkt nu dat natuurorganisaties zelfstandig zonder bestuurlijke procedures de natuurkaart kunnen actualiseren in Aerius. Dit klinkt voor ons als een slager die zijn eigen vlees keurt. En ons inziens is dit een hele onwenselijke situatie.”