“Go Ahead Eagles bevindt zich in een moeilijke fase”, aldus Hans de Vroome. “Sportief gezien gaat het niet goed en het doet me pijn te constateren dat er sprake is van een afstand tussen club en fans. Om het tij te keren zijn daadkracht en draagvlak cruciaal. Een eenheid vormen, binnen alle geledingen van de club.”

Daadkracht

Go Ahead Eagles heeft vanaf 2013 grote stappen voorwaarts gezet, staat te lezen op de website. Er is een voetbalopleiding, de organisatie is versterkt en het stadion uitgebreid. De omzet is bijna verdubbeld, het aantal sponsoren is toegenomen en de bezoekersaantallen zijn aanzienlijk gestegen. De technische kant van de club is hierbij echter achtergebleven. Ondanks het feit dat Go Ahead Eagles drie van de afgelopen vier seizoenen in de Eredivisie is uitgekomen, is de club er niet in geslaagd om op technisch gebied de gewenste ontwikkeling door te maken. Dit wordt geïllustreerd door de zeer teleurstellende huidige 13e positie in de Jupiler League.

Go Ahead Eagles heeft besloten Dennis Bekking te ontheffen uit zijn taken die betrekking hebben op de eerste selectie. De clubleiding is van mening dat Bekking de afgelopen anderhalf jaar in organisatorisch opzicht goed werk heeft geleverd maar dat er prestatief gezien niet de benodigde stappen zijn gezet. De clubleiding gaat met Dennis Bekking in gesprek over een aanpassing van zijn functie. Hierover zal in de komende dagen meer duidelijk worden.

Het dagelijks bestuur (ook wel: directie) werd tot vandaag gevormd door Edwin Lugt (voorzitter), Joop Boeyen (commercie), Hilco Kok (algemeen) en Adrie Steenbergen (technisch). Boeyen, Kok en Steenbergen leggen hun functie per direct neer en nemen zitting in de Raad van Commissarissen, die op afstand functioneert. Hierin zaten al Arnold Struik (financiën), Robert Heukels (topsportklimaat) en Robert Pierik (medisch). Op deze manier worden de kennis en kunde van Joop Boeyen, Hilco Kok en Adrie Steenbergen behouden. Edwin Lugt en Hans de Vroome nemen per direct de dagelijkse leiding van de club over, onder meer op technisch vlak; de afstand die tot de technische staf bestond wordt daarbij weggenomen.

Draagvlak

Bovenstaande beslissingen worden gedragen door iedereen binnen het bestuur van Go Ahead Eagles en de Holding. Allen zijn van mening dat dit op dit moment het beste is voor de club. Edwin Lugt: “Ik snap dat sommige fans zullen denken: waarom blijft Edwin Lugt zitten? Hij is, ondanks het feit dat hij niet de portefeuille technische zaken onder beheer had, als voorzitter toch eindverantwoordelijk? Dat laatste klopt en ik loop daar ook niet voor weg. Voor mij was echter essentieel dat deze vraag unaniem van de leiding kwam, waaronder Hans de Vroome. Samen met Hans wil ik het schip weer op juiste koers krijgen.”

Hans de Vroome: “We hebben met z’n allen goed gekeken wat op dit moment het beste is voor de club. Clubbelang stond hierbij op 1, 2 en 3. Dat laatste was voor mij ook de drijfveer om er opnieuw in te stappen; ik ben een Eagle en de huidige situatie doet mij oprecht pijn. Maar als ik het doe, dan wel samen met Edwin, heb ik gezegd. Wij kunnen in mijn ogen een daadkrachtige en complementaire directie vormen.”

De Vroome en Lugt realiseren zich dat draagvlak vanuit de achterban een voorwaarde vormt voor het slagen van hun missie. Daarom zal de komende weken nadrukkelijk de dialoog met supporters en sponsoren worden gezocht, te beginnen met een informatieavond op dinsdag 12 december aanstaande. Het doel: de eenheid herstellen en samen weer als één man achter de club, de spelers en de staf komen te staan.