Het project
Match & Connect brengt Deventenaren en jonge nieuwkomers of nieuwkomersgezinnen met elkaar in contact. Het doel van het project is dat de Deventenaren de nieuwkomers wegwijs maken in de stad, helpen de Nederlandse taal en cultuur beter te begrijpen en contact met elkaar te hebben. Dat gaat op informele wijze. Bijvoorbeeld door samen naar de markt te gaan, te wandelen, samen te eten of helpen met het opstellen van een sollicitatiebrief. In twee jaar tijd zijn er tientallen Deventenaren en nieuwkomers aan elkaar gekoppeld.

Moeilijker contact
De laatste paar maanden verliep het contact vanwege het coronavirus vooral digitaal. “Hoewel het mooi is dat deze digitale mogelijkheden er zijn, zorgde het coronavirus er wel voor dat het voor de nieuwkomers nog moeilijker is om hun plek in Deventer te vinden en een sociaal netwerk op te bouwen.” vertelde De Vries.

Meer vrijwilligers nodig
Nu de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden versoepeld, komt er weer meer ruimte voor contact tussen de nieuwkomers en de maatjes. “Zeker in deze verwarrende tijden is dat contact voor de nieuwkomers van groot belang.” Wie daarbij wil helpen als vrijwilliger, kan zich melden bij Humanitas of stichting Present. Ook wie eerst meer wil weten over dit project en de inhoud van het vrijwilligerswerk, kan contact opnemen. Contactpersonen zijn Petra de Vries (petra.de.vries@presentdeventer.nl) en Anna Claudia Wellner (a.wellner@humanitas.nl).

“Iedereen die zich wil inzetten voor dit project is welkom. Wel is er met name behoefte aan meer Deventerse gezinnen en mannen die vrijwilliger willen worden. Er zijn veel jonge mannelijke nieuwkomers die een maatje zoeken van ongeveer dezelfde leeftijd om bijvoorbeeld mee te sporten, voetbal te kijken, samen te eten, helpen met het huiswerk of Nederlands te oefenen.”