Zij laten na hun noeste arbeid (o.a.) bijna 2000 knotbomen en 1900 fruitbomen en ruim 10 kilometer goed onderhouden heg en houtwal achter voor bewoners en bezoekers van Overijssel. In verband met het broedseizoen houden de vrijwilligers het even voor gezien. In het najaar gaan ze weer aan de slag om Overijssel mooi te houden. 

Nico van Aalst (Hellendoorn) ontving de Vrijwilligersprijs 2018 van Landschap Overijssel uit handen van Jacob van Olst, directeur van Landschap Overijssel.  Nico is zeer actief en werkt in heel Overijssel in verschillende groepen die het beheer uitvoeren aan landschapselementen in de eigen regio zoals bij de Vliegende Brigade en Eikenhakhoutbrigade. Als mentor begeleid hij ook andere vrijwilligers. Daarnaast is hij ook  actief als promotievrijwilliger.

Gastspreker van de avond was Arie Koster, stadsecoloog te Apeldoorn. Hij heeft een verhaal gehouden over de mogelijkheden een gebied zo aan te passen dat meer vlinders en solitaire bijen zich thuis voelen. De hele avond stond in het teken van deze insecten omdat hulp bij het overleven noodzakelijk is. Vrijwilligers spelen daar een belangrijke rol in.