De migratie naar Windows 10 blijkt al vorig jaar begonnen te zijn, zo blijkt uit antwoorden van DOWR-I, de organisatie die de ICT beheert van de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Daarmee is de gemeente redelijk vlot met de upgrade. Zo bleek uit rondgang van Tweakers.net ‘dat nog meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten heeft zijn computernetwerken nog niet gemigreerd naar Windows 10‘.

Er zijn bij de gemeente nog 83 computers (zgn. FAT-clients) die op Windows 7 draaien. DOWR-I verwacht dat deze voor 14 januari over zijn gezet naar Windows 10. Daarbij noemt ICT-organisatie dat ‘er tevens een alternatief scenario is waarmee we ook compliant zijn’.

Om de 1073 laptops en desktops die de gemeente gebruikt over te zetten van Windows 7 naar Windows 10 is €417.000 uitgegeven. Deze kostenpost valt onder een ‘beheeractiviteit’ en daarmee binnen het budget dat DOWR-I ter beschikking heeft. Desgevraagd liet de ICT-organisatie weten dat er over de begroting van €12,6 miljoen een positief resultaat is behaald, ondanks dat er ‘meer investeringen op ICT-gebied nodig waren ivm de vervanging van een groot deel van het netwerk’.

De gemeente heeft wel een ICT-structuur die afhankelijk is van Microsoft. Alternatieven zoals gebruik maken van Linux of MacOS zijn niet mogelijk omdat een op Microsoft gebaseerde werkplek op dit moment het beste past bij het huidige applicatielandschap van de gemeente, aldus DOWR-I. ‘Onderdelen daarvan zijn geïntegreerd of zijn sterk afhankelijk van elkaar, denk daarbij aan integratie van het besturingssysteem, de office suite en specifieke gemeentelijke vakapplicaties’.

DOWR-I gaat de komende tijd kijken naar de behoefte van gemeentelijke medewerkers aan training en begeleiding. Dit heeft niet rechtstreeks te maken met de migratie van Windows 10. De training kan gaan over vaardigheden als zoeken, vinden en archiveren. Daarnaast is er aandacht voor informatieveiligheid en -privacy.